perjantai 29. toukokuuta 2015

Hyvä hevoslistaus?

..ja paluu bloggailun maailmaan. Tosiaan melkein vuosi ehti vierähtää hiljaiseloa tämänkin ylimääräisen ajanvietteen parista. Päätin jatkaa viime syksynä aloittamaani pohdintaa siitä, millainen on hyvä hevoslistaus. Tämän postauksen kirjoittamiseen taisi aikanaan innoittaa hötölässä käyty keskustelu siitä, millainen on hyvä hevoslistaus.

Faktahan on se, että tapoja listata virtuaalihevosiaan on yhtä monta kuin harrastajiakin. Tässä postauksessa tuon esille oman mielipiteeni siitä, millainen hevoslistaus sopii minkäkinlaiseen talliin, ja mitä tulisi kenties välttää. En ole kaikkia tallityyppejä käynyt lävitse, vaan keskittynyt tiettyyn nelikkoon: siittoloihin, ratsastuskouluihin, kilpatalleihin ja yksityistalleihin.


Siittola

Jos kasvatusrotuja on vain yksi, on hyviä listaustapoja kaksi: joko listataan kaikki hevoset yhdelle sivulle, jaoitellen ne orit- ja tammat-väliotsikoiden alle, tai listata orit omalle ja tammat omalle sivulleen. Etenkin jälkimmäinen listaustapa on käypä myös silloin, jos kasvatusratuja on useampiakin (ihanne max. 5). Tällöin hevoset kannattaa tietenkin jaoitella vielä roduittain.

Jos kasvatusrotuja on useita, paras tapa lienee tehdä jokaiselle rodulle omat sivut, joissa hevoset on jaoiteltu sukupuolen mukaan. Toinen melko hyvä tapa on listata hevoset yhdelle sivulle aakkosjärjestykseen roduittain, ja jaoitella hevoset vielä rodun sisäisesti oreihin ja tammoihin. Yksi vaihtoehto on myös tehdä jokaiselle rotutyypille oma sivu, johon hevoset jakaa roduittain ja edelleen sukupuolen mukaan.

Siittolassa hevoslistauksessa hevosesta tulisi käydä ilmi ainakin nimi, sukupuoli ja rotu, mielellään myös sukupolvien määrä, painotuslaji. Myös väri ja säkäkorkeus ja joissain tapauksissa esimerkiksi veriprosentti (esim. ratusponeille poniprosentti). Kuvakin on tietty kiva, mutta suuremmissa talleissa tämä ei tietenkään aina ole mahdollista, eikä välttämättä edes kovin käytännöllistä.

Itse koen parhaana tapana listata hevoset suvun pituuden mukaan aakkosjärjestykseen, orit ensin ja tammat niiden jälkeen. Pidän esillä myös "nippelitietoa" hevosesta, eli värin, säkäkorkeuden, mahdolliset tarvittavat veriprosentit ja rekisterinumeron. Nämä ovat ennen kaikkea apuna itselleni, mutta saattavat hyödyttää myös muita tallin sivuille löytäneitä kanssaharrastajia.

Ratsastuskoulu

Ratsastuskoulussa hevoset on hyvä listata yhdelle sivulle, ja näin se yleensä tehdäänkin. Monesti ratsastuskouluilla on sivubisneksenä yksityistoimintaa. Yksityishevoset voi surutta listata samalle sivulle tuntsareiden kanssa, kunhan ne löytyvät oman alaotsikkonsa alta eivätkä sekoitu tuntsareihin. Yksityishevosten sijoittaminen omalle sivullekaan ei ole huono idea varsinkaan silloin, jos yksityisiä löytyy tallista useampia.

Koen erittäin tärkeäksi, että ratsastuskoulun hevoslistauksessa hevosesta on tietojen ohella pieni kuva. Tärkeimpiä tietoja ovat hevoset nimi (pelkkä lempinimikin riittää), rotu, sukupuoli, ikä ja hoitajan nimi. Mukava lisä on myös pieni kuvaus hevosesta, tai jotkin pallurat/merkit kertomassa hevosen vaativuudesta hoitotilanteissa ja ratsastaessa.

Kilpatalli

Kilpatallilla toimii hyvin samankaltaiset listaustyylit kuin siittolassa (hevoset jaoiteltu tammoihin/oreihin, joko samalle tai eri sivulle jne.). Siittolassa hevoset voi myös jaoitella niiden pääasiallisen kilpailulajin mukaan (esteet, koulu, kenttä..), jos tallin hevoset kilpailevat useammassa kuin yhdessä lajissa, ja sitten edelleen tammoihin ja oreihin jne. 

Tämänkaltaisien tallien hevoslistauksessa tärkeimpiä tietoja lienevät tietenkin hevosen nimi, rotu, sukupuoli, painotuslaji ja suvun pituus. Kuva on näissäkin tietenkin kiva lisä, mutta ei mielestäni välttämättömyys.

Yksityistalli

Yksityistallissa hevoslistauksen ja sen sisältävien tietojen ei mielestäni tarvitse olla yhtä kattava kuin talleissa, jotka majoittavat vain omistajan omia hevosia. Hevoset on hyvä listata yhdelle sivulle karsinajärjestyksen mukaan, tai miksei ihan vain sekalaisessa järjestyksessä.

Kuten jo mainitsinkin, en koe yksityistallin hevoslistauksessa tarpeelliseksi tuoda ylenpalttisen paljon hevosen tietoja esille. Tärkeimpiä ovat nimi, rotu, sukupuoli ja omistajan nimi. Myös vuokranmaksun tila on hyvä merkitä näkyviin, ellei se selviä jostakin erillisestä listasta. Kuva on myös tässä tapauksessa kiva lisä.

---

Loppuarvioksi tai yhteenvedoksi voitaneen siis sanoa, että hevoslistauksen on hyvä olla selkeä ja hevosista oltava esillä kaikki oleellinen tieto - tämä siis vaihtelee tallin toimintamuodon mukaan. Sekalaisesti koottu ja epäselvä hevoslistaus hankaloittaa kanssaharrastajien elämää, ja vaikuttaa myös omaan harrastamiseesi.

Kuten alussa mainitsin, nämä ovat vain omia mielipiteitäni, enkä esitä näitä ainoana oikeana faktana. Toivon kuitenkin, että jos sinulla on ollut vaikea pohtia tallillesi sopivaa hevoslistaustyyliä, tästä postauksesta oli jotakin apua. (: